VEST

Medunarodni OSF projekat “Regional Creative Hubs: tapping into the power of arts and culture to embolden citizen action against corruption”

Postavljeno: 01.07.2022.

U periodu 2019-2021. godine Fondacija za otvoreno društvo (u saradnji sa OSF fondacijama u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, Zapadnoj Africi i u Njujorku, kao i sa partnerskom organizacijom Center for Creative Activism – C4AA iz Njujorka) realizovala je ovaj projekat čiji je opšti cilj da uvođenjem metodologije kreativnog aktivizma doprinese efikasnijoj borbi protiv korupcije u zemljama Zapadnog Balkana i u regionu Zapadne Afrike. Objavili smo publikaciju o projektu u kojoj je detaljnije prikazana naučna teorija koja utemeljuje metodologiju kreativnog aktivizma, praćena prikazima iskustava učesnika koji su svoje projekte realizovali u lokalnim zajednicama u sedam zemalja oba regiona i fotografijama njihovih akcija. Uz knjigu, napravljen je i video (u trajanju od 25 minuta) u kome učesnici projekta iz svih zemalja govore o svojim iskustvima u primeni ove inovativne i kreativne metodologije.

Verziju knjige na engleskom jeziku možete preuzeti OVDE.

Verziju knjige na francuskom jeziku možete preuzeti OVDE.

Video možete pogledati na ovom linku.