Fondacija za otvoreno društvo je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija koja razvija i podržava projekte i aktivnosti usmerene na razvoj demokratske kulture, otvorenosti, uvažavanja različitosti, punog poštovanja ljudskih prava svih i na promovisanje principa vladavine prava, dobrog upravljanja i odgovornosti i učešća građana u javnim poslovima, a u cilju stvaranja pretpostavki za održivi razvoj demokratskog i otvorenog društva u Srbiji.

Fondacija za otvoreno društvo Srbija je deo Fondacija za otvoreno društvo Zapadni Balkan u čijem sastavu rade fondacije za otvoreno društvo u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu i Severnoj Makedoniji.

Fondacije za otvoreno društvo Zapadni Balkan su angažovane u tri programske oblasti:

  • Evropske i regionalne integracije
  • Pravedna zelena tranzicija
  • Digitalizacija