KONKURSI

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija svoje strateške ciljeve ostvaruje preko davanja podrške projektima organizacija građanskog društva i državnim i drugim institucijama koje vrše javna ovlašćenja, i kroz realizaciju sopstvenih projekata. Predlozi projekata se podnose na osnovu javnog i pozivnog konkursa.

OTVORENI KONKURSI

NEMA OTVORENIH KONKURSA

PRETHODNI KONKURSI

Fondacija za otvoreno društvo Srbija (FOD), u saradnji sa Institutom za filozofiju i društvenu teoriju (IFDT) raspisuje javni poziv za istraživačke projekte „Srbija i globalni izazovi: ka pravednijim i demokratskim javnim politikama“

Konkurs u okviru programa Socijalna i ekonomska pravda je posvećen promociji javnih politika i ekonomskih praksi koje izgrađuju socijalno i ekonomski pravedno, ekološki održivo i demokratsko društvo.

Konkurs u okviru programa Životna sredina i klimatska pravda posvećen je očuvanju životne sredine u javnom interesu svih građana Srbije, izgradnji kulture odgovornosti i razvoju i sprovođenju transparentnih, održivih i odgovornih politika i praksi u ovoj oblasti.